Decretos Covid-19 | ANDORRA

ANDORRA

30.04.2020 Avís del 30-4-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) referents a les instruccions i recomanacions per a l’entrenament d’alt rendiment i la pràctica d’esport professional.

30.04.2020 Decret del 30-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’obertura d’algunes activitats comercials

30.04.2020 Decret del 30-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, en relació amb els serveis d’atenció a la ciutadania de les administracions públiques.

30.04.2020 Decret del 30-4-2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

29.04.2020 Decret del 29-4-2020 pel qual es deixa sense efecte la suspensió temporal dels centres autoritzats de triatge de residus.

29.04.2020 Avís del 29-4-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) relatives a la realització d’un estudi serològic a tota la població d’Andorra.

29.04.2020 Decret del 29-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 en relació amb l’actualització de la nomenclatura de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i dels accessos a la història clínica compartida

29.04.2020 Decret del 29-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la realització d’un estudi serològic a tota la població d’Andorra.

29.04.2020 Decret del 29-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, referents a la pròrroga excepcional i temporal dels contractes d’arrendament de treballadors estrangers de la temporada d’hivern.

22.04.2020 Decret del 22-4-2020 de regulació de la venda de productes, béns i serveis, a distància o mitjançant el comerç electrònic, durant la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

22.04.2020 Decret del 22-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’obertura d’algunes activitats comercials.

17.04.2020 Decret del 17-4-2020 de regulació de la venda de productes i serveis, a distància o mitjançant el comerç electrònic, durant la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

17.04.2020 Decret del 17-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’obertura d’algunes activitats comercials.

13.04.2020 Avís del 13-4-2020 de mesures excepcionals per front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) referents a les instruccions i recomanacions per a les sortides a l’exterior per passejar i fer activitat física.

08.04.2020 Decret del 8-4-2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

03.04.2020 Decret del 3-4-2020 pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de les ajudes previstes en matèria de seguretat social a la Llei 3/2020 de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

03.04.2020 Decret del 3-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, aplicables en l’àmbit laboral al personal del Cos General i del Cos especial de la Carrera Diplomàtica.

30.03.2020 Decret del 30-3-2020 de modificació del Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

30.03.2020 Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

27.03.2020 Decret del 27-3-2020 d’aplicació de les ajudes previstes a la Llei de mesures excepcionals i urgents per fer front a algunes de les situacions d’emergència sanitària provocades per la pandèmia de SARS-CoV-2.

27.03.2020 Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al retorn al Principat de les persones residents i nacionals després d’una estada a l’estranger durant els dies de l’emergència sanitària.

27.03.2020 Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten, amb caràcter excepcional, modificacions temporals de les tarifes elèctriques aprovades pel Decret del 18-12-2019.

27.03.2020 Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopta, amb caràcter excepcional, l’aplicació temporal de descomptes en els preus de les telecomunicacions vigents.

27.03.2020 Decret del 27-3-2020 pel qual s’aprova el Reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per a professionals sanitaris i sociosanitaris.

27.03.2020 Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten noves mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària pel nou coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la venda de productes consumibles de papereria i cigarretes electròniques.

27.03.2020 Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la dispensació de mascaretes quirúrgiques.

26.03.2020 El Govern impulsa mesures per facilitar l’estada dels treballadors temporers mentre no puguin retornar al seu país d’origen

26.03.2020 S’amplia la capacitat de realització de proves diagnòstiques

26.03.2020 Descomptes d’Andorra Telecom, FEDA i les distribuïdores provades d’entre el 80 i el 100% per a empreses i autònoms

25.03.2020 El Govern prorroga les mesures excepcionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2

24.03.2020 Decret d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

24.03.2020 Decret del 23-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

23.03.2020 Text íntegre de Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

22.03.2020 El Gobierno crea un registro electrónico para el seguimiento y apoyo a los trabajadores y trabajadoras despedidos durante la crisis sanitaria

22.03.2020 El gobierno aprueba un decreto que autoriza la confección de mascarillas en establecimientos especializados

21.03.2020 El Gobierno inyectará cerca de 200 millones de euros para desarrollar el primer paquete de medidas para paliar los efectos de la situación de emergencia sanitaria

21.03.2020 El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de calificar el Estado de Alarma y Emergencia

21.03.2020 El gobierno decreta que el abastecimiento de alimentos sea de una persona por familia

21.03.2020 El Gobierno aprueba una orden ministerial de suspensión temporal de los planes de caza y de la temporada de pesca

18.03.2020 Decreto por el que se establece la suspensión temporal de los centros autorizados de separación de residuos.

18.03.2020 Decreto de establecimiento de las medidas excepcionales para la situación de emergencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 relativas a la valorización energética de determinados residuos.

18.03.03 Decreto por el que se suspenden todas las licitaciones en el sector de la construcción a causa de la situación de emergencia generada por el coronavirus

18.03.2020 Decreto por el cual se adoptan medidas sanitarias adicionales excepcionales ante la situación de emergencia

17.03.2020 Decreto por el cual se adoptan medidas excepcionales ante la situación de emergencia sanitaria

15.03.2020 Decreto por el cual se establecen restricciones en la venta de tabaco, bebidas alcohólicas y sus derivados, dentro de las medidas excepcionales para frenar el coronavirus

15.03.2020 Decreto por el cual el Consejo Superior de Justicia acuerda medidas complementarias excepcionales frente a la situación de emergencia sanitaria causada por el Coronavirus

14.03.2020 Por el cual se adoptan medidas excepcionales adicionales para la situación de emergencia sanitaria causada por el coronavirus

13.03. 2020 Modificación del decreto del 11-03-2020 en el que se establecen medidas excepcionales por la situación de emergencia sanitaria causada por el coronavirus

Post relacionados
X